Ventilation af industri

Bedre indeklima og mindre varmeregning med ventilation

​Mange arbejdspladser i kommuner og industri har problemer med træk, kulde, varme, og luftforurening, der kan løses med ventilation. SERVEX tilbyder vores industri kunder ventilation, udsugning og dermed et godt arbejdsmiljø. Vi udvikler pladsbesparende, støjsvage og energieffektive løsninger til ventilation af industri.

God ventilation filtrerer støv, gasser og partikler fra luften i rummet, hvor der arbejdes. Optimal ventilation giver et bedre indeklima og sparer også på varmeregningen som følge af varmegenvinding.

Gør noget godt for klimaet - både det indre og det ydre

SERVEX designer, projekterer og installerer ventilation af industri i tæt samarbejde med vores kunder. Vi har specialiseret os i ventilation af industri, der både skaber et godt arbejdsmiljø og en god driftsøkonomi.

Værdien af frisk luft kan ikke overvurderes, ikke mindst i vores industri, hvor ydeevnen er en direkte funktion af indeklimaet. Et ordentligt indeklima kan også minimere risikoen for arbejdsulykker. Et fald i ydeevnen på blot 5 % svarer alene i lønsum til ca. 5 milliarder kroner samlet set. Vores industri kan således tjene mange penge på optimal ventilation.​

SERVEX sikrer, at lovgivningens krav til arbejdsmiljø og arbejdsklima overholdes. De ansatte sikres mod støv og sundhedsskadelige stoffer, hvilket minimerer sygefravær og giver øget arbejdsglæde.

Vores løsninger overholder gældende regler vedrørende varmegenvinding med filtrering af indblæsningsluft og mulighed for efteropvarmning. Energieffektiv ventilation reducerer driftsomkostninger og CO2 udslip.

Teknologisk Institut vurderer, at 20-30 % af alle ventilationsanlæg har et for stort energiforbrug - på mere end 50.000 kWh - samtidig med at indeklimaet ikke er optimalt. Det vurderes at halvdelen af alle anlæg kan halvere energiforbruget ved ganske små ændringer.

Speciale i industriventilation

SERVEX Ventilation A/S, der blev etableret i 1977, har specialiseret sig i ventilation af industri. På vores fabrik i Låsby, nær Århus, fremstiller vi bl.a. ventilationsaggregater, kanaler og smedeopgaver m.m. Vi fremstiller alt fra små udsugningsanlæg til store specialaggregater ud fra kundespecifikationer og krav på op til 100.000 m3/h. På eget blik- og smedeværksted skaber vi individuelle løsninger, der matcher de særlige behov for ventilation af industri. Vi har stor erfaring fra bl.a. metalindustrien, møbelindustrien og levnedsmiddelindustrien.​

​Hvem er vi

​SERVEX Group A/S

CVR: 36493585

​Adresse

Gl. Silkeborgvej 31

8670 Låsby

​Kontakt os

Tlf.: ​86 95 13 55

E-mail:  servex@servex.dk