Fredericia Skibsværft

SERVEX Ventilation A/S har udført ventilationsopgaver for de danske værfter i en lang årrække.

De danske værfter fra nord til syd.

​På værfterne har vi leveret og monteret ventilationsanlæg for aptering, maskinrum, bovpropellerrum samt andre varme afgivende rum.

I samarbejde med værfterne og konsulenter har vi på den måde sørget for, at indeklima og arbejdsmiljø er i orden på hele skibet, til trods for at der i høj grad er tale om en både varmeproducerende og forurenende rum, har vi opfyldt Søfartsstyrelsens miljøkrav.

Generelt er der anvendt overtryksventilation, eller balanceret ventilation som styres af CTS systemer, med en deraf følgende høj ventilationseffektivitet og et lavt strømforbrug..

Billederne på denne side viser nogle af SERVEX-anlæggene.

Energibesparelser

​For at spare varmeenergi er nogle af apteringsanlæggenes med varmegenvinding. På flere anlæg er varmebesparelsen opnået ved at udnytte kølevand fra motoranlæg.

Alle de anvendte ventilationsaggregater er SERVEX-aggregater, som er speciel bygget til de specifikke krav.

Flere af speciel anlæg opfylder ATEX klassificering i henhold til klassens krav.

Servicekontrakt

​Den daglige drift af ventilationsanlæggene udføres af skibets besætning, SERVEX Ventilation A/S sikrer en hurtig levering af reservedele til skibene via redernes agenter.

Yderligere information vedr. denne reference

​For yderligere information kontakt venligst SERVEX Ventilation A/S.​

​Hvem er vi

​SERVEX Group A/S

CVR: 36493585

​Adresse

Gl. Silkeborgvej 31

8670 Låsby

​Kontakt os

Tlf.: ​86 95 13 55

E-mail:  servex@servex.dk